Dobrý den!

Tábor je magické místo již od svého založení. Je to kulturní město a přirozený střed regionu hraničícího s Pískem, Českými Budějovicemi, Pelhřimovem a Benešovem. Jih Čech obývá mnoho aktivních laických i profesionálních genealogů. Tato stránka je webovou prezentací genealogického spolku, který vznikl jako pobočka České genealogické a heraldické společnosti Praha. Spolek chystá bohatý program přednášek a schůzek s cílem sdílení zkušeností a pomoci při bádání, který je určen pro všechny zájemce o rodopis z Tábora i širokého okolí.

Přejeme mnoho úspěchů v genealogickém bádání a těšíme se na setkání s Vámi na některé z našich příštích akcí!

Po jarním cyklu čtyř přednášek navážeme od září 2022 s podzimním cyklem. O jejich programu Vás budeme za včasu informovat.
Děkujeme Vám za současnou přízeň!

V letošní první polovině roku proběhly v Městské knihovně Tábor čtyři naše přednášky. Tři z nich byly natočeny a videa jsou i nadále pro zájemce přístupná skrze níže uvedemé odkazy:

Mgr. Václav Černý, Ph.D. - Když mě brali za vojáka - https://www.facebook.com/knihovnatabor/videos/479534163722421

Bc. Tereza Dvořáková - Sčítání lidu jako genealogický pramen - https://www.facebook.com/knihovnatabor/videos/1392410777855643

Helena Voldánová - Rodopisné bádání v zahraničí - https://www.facebook.com/knihovnatabor/videos/1160823284757502