Vítejte

Dobrý den!

Tábor je magické místo již od svého založení. Je to kulturní město a přirozený střed regionu hraničícího s Pískem, Českými Budějovicemi, Pelhřimovem a Benešovem. Jih Čech obývá mnoho aktivních laických i profesionálních genealogů. Tato stránka je webovou prezentací genealogického spolku, který vznikl jako pobočka České genealogické a heraldické společnosti Praha. Spolek chystá  bohatý program přednášek a schůzek s cílem sdílení zkušeností a pomoci při bádání, který je určen pro všechny zájemce o rodopis z Tábora i širokého okolí .

Plánované akce:

Přehled akcí na první pololetí roku 2019

Židé na Táborsku