Literatura

Od pražské centrály jsme obdrželi po dvou kusech od veškerých publikací, které dosud ČGHSP vydala. Jedna sada poputuje do táborské městské knihovny, ostatní publikace jsou k dispozici u předsedkyně spolku.

Jedná se o tyto publikace:

 • Jiří Klusáček: Mlýn v Hrbově a jeho obyvatelé
 • Jan Mareš: Latinsko-český slovník pro genealogy
 • Daniel Vaněk a kol.: Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií
 • Václav Hásek a kol.: Učebnice pro začínající rodopisce
 • kol. autorů: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce
 • kol. autorů: Učebnice čtení starých textů nejen pro rodopisce

 

Dne 2.10.2018 se knihovna spolku rozrostla o tyto tituly: 

 • Josef Grulich – Migrační strategie
 • Cyril Klimesh – Přicházeli z daleka
 • Historická demografie 41/2017, 39/2015
 • Jaroslav Dibelka – Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství
 • Markéta Skořepová – Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti
 • Josef Grulich – Migrace městského a vesnického obyvatelstva
 • Soupis poddaných podle víry z roku 1651 (Dostupné online – nacr.cz)

 

Další užitečné publikace o historii Tábora a jeho okolí:

 • Karel Thir – Staré domy a rodiny Táborské (Dostupné online – 1. díl, 2. díl)
 • Augustin Slavík – Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných (Dostupné online – Kramerius)
 • Dušan Zenkl – Tábor, průvodce po městě a jeho okolí (1886) (Dostupné online – Kramerius)
 • Dušan Zenkl – Třicet let real. gymnasia táborského 1862-1892 (kniha obsahuje životopisy profesorů a seznamy žáků) (Kramerius)

 

Historická periodika: