Program

Naše činnost se skládá ze 3 základních složek:

  • přednášková činnost
  • pravidelná genealogická setkání
  • rodopisné kurzy

Přednášková činnost

Vždy 1. úterý v měsících říjen – květen pro vás budeme pořádat a organizovat přednášky, jichž se zhostí nejen členové pobočky i centrály ČGHSP, ale i další zajímaví hosté z řad genealogů, historiků a jiných odborníků z celé ČR.

Přednášky se budou konat vždy ve vestibulu Městské knihovny Tábor (Jiráskova 1775, Tábor).

 

Program přednášek pro podzim 2018:

  1. října 2018 od 18,00

TAJEMSTVÍ RODU     

přednáší Helena Voldánová

O rodokmenech významných českých celebrit bude přednášet známá genealožka a spolutvůrkyně pořadu ČT „Tajemství rodu“ Helena Voldánová. Jaká byla její práce na jednotlivých dílech televizního cyklu? Co se do pořadu nevešlo a jak se spolupracovalo s jednotlivými osobnostmi? Inspirací pro Vaše pátrání budou ukázky zajímavých archivních materiálů. Přijďte se s námi přesvědčit, nakolik jsou naše rodokmeny rozlišné od těch V.I.P.


  1. listopadu 2018 od 18,00

VYUŽITÍ FONDŮ VELKOSTATKŮ pro genealogické účely     

přednáší David Braný

Archivní fondy někdejších světských i církevních panství (velkostatků) skýtají pro genealogický výzkum řadu velmi užitečných materiálů, které mohou vaši cestu za poznáním osudů předků o mnohé obohatit. Těmi stěžejními jistě jsou pozemkové knihy a soupisy poddaných. Jaké poklady skrývají pozemkové knihy? Co všechno se z nich o životě a majetcích vašich předků můžete dozvědět? Co nám naopak mohou prozradit soupisy poddaných či jiná již méně známá agenda velkostatků?

Práci s těmito archivními prameny vám přijede přiblížit pražský genealog a člen ČGHSP David Braný.

 


  1. prosince 2018 od 18,00

HISTORIE MLÝNŮ a MLYNÁŘŮ v TÁBOŘE                                                         

přednáší Tereza Dvořáková

Mlynářství bývalo nazýváno „kumštem“ a to díky tomu, že šlo o navýsost profesionalizované řemeslo. Každý mlynář se musel kromě mletí obilí dobře orientovat v oborech stavebnictví, tesařství a hydrologii. Stejně jako řemeslníci z jiných odvětví se zodpovídali svému cechu. Jaké podmínky si kladl táborský cech mlynářů na své stoupence? Jak se žilo táborským mlynářům ve městě někdejších husitských zakladatelů? To a mnoho jiného vám zodpoví táborská genealožka Tereza Dvořáková. Ucelí vám rovněž přehled o dodnes dobře známých městských mlýnech i těch zaniklých. V neposlední řadě také představí významné táborské mlynářské rody, jakými byly například Suchomelovi, Kvěchovi, Veselých, Benešovi, Parmovi, Závišovi, Mouchovi, Ratajských, aj.


Pravidelná genealogická setkávání

Každé z výše uvedených přednášek bude předcházet setkávání genealogů všech úrovní. Schůzky jsou určeny pro začátečníky, pokročilé i profesionály, zkrátka pro všechny, kteří potřebují poradit se svými výzkumnými problémy, jen tak si popovídat, pochlubit se se svými výsledky nebo jen přijít mezi lidi, kteří mají podobné zájmy.

Konají se vždy od 16,00 ve vestibulu knihovny každé 1. úterý v měsících říjen až květen. Pro druhé pololetí 2018 jsou to termíny:

2. 10., 6. 11. a 4. 12.


Rodopisné kurzy

Jednodenní rodopisné kurzy pro začátečníky i pokročilé se konají vždy na jaře a na podzim (pokaždé 2 termíny). Aktivní semináře sestavování rodové kroniky v podobě pravidelného setkávání se pro vás chystají na počátku roku 2019. Více v záložce kurzy.