Přednášky

Od září do května pořádáme vždy 2. úterý v měsíci přednášky, jichž se zhostí nejen členové pobočky i centrály ČGHSP, ale i další zajímaví hosté z řad genealogů, historiků a jiných odborníků z celé ČR.

Přednášky se konají v Klubovce Městské knihovny Tábor  (Jiráskova 1775, přízemí, vlevo za vchodovými dveřmi) .

V přednáškovém období uvidíte blížící se přednášky v rámečku napravo. 

Proběhlé přednášky:

● 2. října 2018, 18 hod. > Helena Voldánová > Tajemství rodu
● 6. listopadu 2018, 18 hod. > David Braný > Fondy velkostatků
● 4. prosince 2018, 18 hod. > Tereza Dvořáková > Mlýny a mlynáři v Táboře
● 8. ledna 2019, 18 hod. > Lenka Vandrovcová > Osobnost Karla Thira
● 5. února 2019, 18 hod. > Jana Gutteková > Tajemství knih
● 5. března 2019, 18 hod. > Karel Vošta > Židé na Táborsku
● 2. dubna 2019, 18 hod. > Olga Kolísková Emigrace Čechů do USA
● 7. května 2019, 18 hod. > Tereza Dvořáková a Václav Černý > Svobodníci na Táborsku a Králováci na Šumavě
● 1. října 2019, 18 hod. > Václav Černý > SOUPISY PODDANÝCH – nedoceněný genealogický pramen
● 5. listopadu 2019, 18 hod. > Mgr. Jiří Bumerl > Nové archeologické výzkumy v Táboře a na Táborsku
● 10. prosince 2019, 18 hod. > Mgr. Jitka Vandrovcová > Manželky československých prezidentů se vztahem k jižním Čechám
● 4. února 2020, 14 hod. > Mgr. Josef David > Exkurze do Státního okresního archivu v Táboře
● 3. března 2020, 18 hod. > Bc. Blanka Lednická > Staré mapy a kterak v nich čísti