Kurzy

Vypsané kurzy pro rok 2018

Zajímá Vás Vaše rodinná historie? Přijďte se naučit, jak si sestavit svůj vlastní rodokmen či rodovou kroniku.

Rodopisný kurz pro začátečníky a mírně pokročilé

 1. 11. 2018 od 9 do 17 hod Společenské centrum Univerzita, TÁBOR

Rodopisný kurz pro pokročilé

 1. 11. 2018 od 9 do 17 hod Společenské centrum Univerzita, TÁBOR

Jednodenní RODOPISNÝ KURZ pro začátečníky a mírně pokročilé

Nahlédnete do starých matrik i jiných pramenů a přiučíte se četbě starých písem. Výklad o životě ve společnosti raného novověku a 19. století vám napomůže pochopit nalezené archivní záznamy i číst mezi jejich řádky. Dozvíte se, jak na regionální historii, dějiny místa Vašeho původu i jak nalézt dům a majetky vašich předků ve starých mapách či gruntovních knihách.

NÁPLŇ KURZU:

 • Úvod do genealogie a rodinné historie
 • Co nám o sobě řekne naše příjmení?
 • Práce s rodinnými dokumenty aneb „Jak začít?“
 • Neživé a živé matriky, archivy, síť archivů ČR, badatelská etika, zákon o archivnictví, zákon o matrikách
 • Zdroje informací pro bádání
 • Společnost raného novověku a 19. století, život na vesnici,
 • Hledání ve starých mapách
 • Vývoj písma a čtení starých textů
 • Další zdroje informací
 • Jiné archivní prameny, nearchivní zdroje, obecní kroniky, pozemkové knihy, internet
 • Systém ukládání dat a tvorba rodové kroniky

CO S SEBOU?

Psací potřeby, poznámkový blok či notebook, případně již započatou výzkumnou práci ke konzultaci. Jídlo, pití (během kurzu budou malé přestávky a jedna hodinová na oběd).

KDE:

Společenské a kulturní centrum UNIVERZITA, Vančurova 2904, Tábor – učebna 126 (přízemí vpravo)

CENA1100 Kč 

V ceně jsou učební materiály.

PŘIHLÁŠKA: rezervace nutná !!!

Kapacita kurzu je omezená, proto si své místo rezervujte nejpozději do 7. listopadu 2018 na tel.: 774 454 378 nebo mailu:  genete@centrum.cz

Předem vybíráme zálohu na kurz ve výši 600 Kč. Platební informace Vám sdělíme e-mailem nebo telefonicky.


Jednodenní ROZŠIŘUJÍCÍ KURZ pro POKROČILÉ RODOPISCE

Vydali jste se na strastiplnou cestu pátrání po svých kořenech? Ocitli jste se ve slepé uličce a nevíte, jak dál? Přijďte se k nám naučit, jak svůj výzkum obohatit dalšími podrobnostmi a pikantnostmi o životě Vašich předků, které v matričních knihách nenajdete.

PRO KOHO?

Kurz je určen absolventům našeho kurzu pro začátečníky a mírně pokročilé anebo pro samostatné badatele, kteří se se svým výzkumem dostali minimálně na přelom 18. a 19. století.

NÁPLŇ KURZU:

 • Čtení kurentu, vývoj písma, latinsky a německy psané matriky
 • Možné zádrhele při výzkumu nejen v matrikách, aktivní seminář s řešením Vašich jednotlivých konkrétních problémů
 • Gruntovnice – práce s pozemkovými knihami, historie měny, míry a váhy, selský život, církevní kalendář a hospodářský rok
 • Řemeslo a následný průmysl, migrace lidí za prací
 • Staré mapy, stavební vývoj na venkově, stavba domu, bydlení
 • Další zdroje pro výzkum (bezpečnostní archivy, policejní přihlášky, soupisy poddaných, sčítání lidu, katastry, židovské matriky, aj.)
 • Rodová kronika
 • Historický přehled

CO S SEBOU:

Psací potřeby, poznámkový blok či notebook, svou započatou práci, občerstvení (během kurzu bude hodinová pauza na oběd)

KDE:

Společenské a kulturní centrum UNIVERZITA, Vančurova 2904, Tábor – učebna 126 (přízemí vpravo)

CENA: 1500 Kč (pro absolventy našeho kurzu pro začátečníky 1300 Kč)

PŘIHLÁŠKA: rezervace nutná !!!

Kapacita kurzu je omezená, proto si své místo rezervujte nejpozději do 21. listopadu 2018 na tel.: 774 454 378 nebo na mailu: genete@centrum.cz

Těšíme se na Vás!!!