Knihovna

Od pražské centrály jsme obdrželi veškeré publikace, kterou dosud ČGHSP vydala a to ve dvou balících.

Jeden poputuje do táborské městské knihovny,  druhý je k dispozici u předsedkyně spolku.

Jedná se o tyto publikace:

Jiří Klusáček: Mlýn v Hrbově a jeho obyvatelé

Jan Mareš: Latinsko-český slovník pro genealogy

Daniel Vaněk a kol.: Průvodce DNA testováním a genetickou genealogií

Václav Hásek a kol.: Učebnice pro začínající rodopisce

kol. autorů: Sborník učebních textů kurzu pro pokročilé rodopisce

kol. autorů: Učebnice čtení starých textů nejen pro rodopisce

Dne 2.10.2018 se knihovna spolku rozrostla o tyto tituly: 

Josef Grulich – Migrační strategie

Cyril Klimesh – Přicházeli z daleka

Historická demografie 41/2017, 39/2015

Jaroslav Dibelka – Obranné strategie mužů a žen obviněných ze smilstva a cizoložství

Markéta Skořepová – Ovdovění a osiření ve venkovské společnosti

Josef Grulich – Migrace městského a vesnického obyvatelstva

Soupisy poddaných